Dzieci wychowywane pośród książek są bardziej pewne siebie,
mają większy niż rówieśnicy zasób słownictwa i dobrze rozwiniętą wyobraźnię.

Biblioteka odgrywa także ważną rolę w kształtowaniu Małego Czytelnika:
uczy go samodzielności, podejmowania pierwszych własnych wyborów,
rozwija myślenie oraz nawyk czytania i pogłębiania wiedzy.m img 6686
m img 6685
m img 6684
m img 6682
m img 6681
m img 6680
m img 6679
m img 6677
m img 6678
m img 6655
m img 6656
m img 6668
m img 6671
m img 6651
m img 6664
m img 6669
m img 6670
m img 6678