Rodziców łączy więź małżeńska, a rodziców z dziećmi – więź rodzicielska,
która stanowi podstawę wychowania rodzinnego, oraz więzy pokrewieństwa poszczególnych członków.

m img 6863
m img 6859
m img 6854
m img 6856
m img 6862
m img 6873
m img 6847
m img 6853
m img 6867
m img 6873
m img 6854
m img 6858
m img 6851