Moda na poezję śpiewaną rozpoczęła się w latach ’60 ubiegłego stulecia.
Czołowe gwiazdy polskiej estrady wyjątkowo chętnie wykonywały piosenki, na których tekst składały się wiersze wybitnych poetów.

s img 2939

s img 2942

s img 2890

s img 2888

s img 2880

s img 2876

s img 2882

s img 2883

s img 2874
Chociaż obecnie ów gatunek muzyczny kojarzy się nam z czymś wysublimowanym,
wrażliwym, którego grupa docelowa pokrywa się z tą, która wiersze faktycznie czyta,
to nie świadczy o tym, że poruszający się w tym nurcie wykonawcy i słuchacze świętują  prawdzie triumfy.

Stosunkowo niewiele Polaków sięga po poezję, to jednak ten rodzaj tradycji poetyckiej jest silnie zakorzeniona w naszej kulturze.

s img 2933

Życzymy sobie, by piosenka poetycka wróciła na salony, tak jak miało to miejsce w latach 60
i niech rozsiewa wrażliwość, miłość i jedność nie tylko wśród Witkowian ale wśród szerokiej rzeszy  Polaków.

s img 2865