Załączniki do konkursu

Informacje dodatkowe

Termin: 04-24 grudnia 2020 roku

Zasięg akcji: Akcja na terenie Gminy Witkowo

Uczestnicy: Dzieci (3 – 6 lat)

Organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie

Ul. Powstańców Wielkopolskich  17 a

62-230 Witkowo

Tel. 61 4778 162