s img 4682

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym w celu zwiększenia bezpieczeństwa uczestników oraz by zminimalizować ryzyko związane z zakażeniem koronawirusem zdecydowało, że będzie można organizować wypoczynek w formie półkolonii dla najmłodszych uczniów i przygotowało wytyczne dla organizatorów.

https://kuratorium.kielce.pl/47645/bezpieczne-ferie-zimowe-2021-zasady-organizacji-polkolonii/

   Organizować będzie można wypoczynek TYLKO w formie półkolonii i mogą  odbywaćsię TYLKO na terenie szkoły lub placówki.

Półkolonie mogą być organizowane przez dyrektora szkoły, organ prowadzący albo przez organizacje pozarządowe za zgodą dyrektora szkoły lub placówki (na podstawie art. 86 Prawa oświatowego). Są to stowarzyszenia i inne organizacje, a w szczególności organizacje harcerskie, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej,  wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki.

    Uczestnikami półkolonii mogą być wyłącznie dzieci bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

 

 

s img 20210111 123028

s img 20210111 122954

s img 20210111 122808

s img 20210108 110722

s img 4683

s img 20210108 110707

s img 4685

s img 4691

s img 20210108 104830

s img 20210108 110613

s img 20210108 104847

s img 20210108 104950

s img 20210108 110541

s img 20210108 110808

s img 20210111 122912

s img 20210111 122917