s img 4696
Dziękujemy grupie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 za ofiarność