A-audiobook (książka mówiona),

B- bibliobus (biblioteka na kółkach),

C- czytelnictwo (proces społecznej komunikacji), (...),

W- wypożyczalnia (miejsce udostępniania materiałów zgromadzonych w bibliotece).
Te i wiele innych haseł poznawaliśmy by pokochać książki i bibliotekę,
z której można korzystać
bezpłatnie, nawet w czasie wakacji..

Klasa trzecia z zaangażowaniem brała udział w spotkaniu
z książką w bibliotece.

img 4714 001

img 4720

img 4724

img 4718

img 4722

s img 4733

 Zapraszamy