Katalogi to uporządkowany spis wszystkich dokumentów zgromadzonych w bibliotekach.

Cieszymy się z odwiedzin klasy 6 z Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa.

Uczniowie zostali zapoznani z katalogami a szczególnie z katalogiem online naszej biblioteki,
zasadami wyszukiwania i możliwościami jakie daje nam Internet.

https://www.witkowo-bpmig.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Ten sposób korzystania z bibliotecznych zasobów
jest prosty i szybszy,
szczególnie dla młodzieży.s 11

Przyszłość naszej Polski zależy od upowszechniania czytania.
Skala krzewienia czytelnictwa wpływa na  poziom edukacji
a za tym idzie świadomość zdrowotna, rozwój społecznej komunikacji
i rozwój wszystkich innych dziedzin życia.

s img 20210517 104619
Czytanie nie jest żadnym przywilejem
- jest warunkiem koniecznym wychowania mądrych,
odpowiedzialnych obywateli biorących udział w życiu demokracji.

s img 20210517 104419

Osobisty kontakt z przedszkolakami pokazuje, że  zależy nam na każdym dziecku.
Cieszymy się z każdego spotkania z najmłodszymi
i dziękujemy wychowawcom, że dbają o edukację czytelniczą dzieci.

Tym razem gościliśmy dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat" z Witkowa.

Staramy się, nie być biernymi wobec każdego czytelnika.
Chcemy zarazić Przedszkolaków miłością do książek, do bibliotek,
a te spotkania mają siłę i mogę wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń.

 

W dniach 6-12 maja 2021r.
odbędzie się wielkie święto książki online - BookTarg,
czyli trzecia edycja Wirtualnych Targów Książki.

Pełen harmonogram wydarzeń na jest dostępny na stronach:
https://www.booktarg.pl
oraz https://www.facebook.com/BookTarg/.

s 21

 

Zapraszamy najmłodsze dzieci
do podróży po naszej bibliotece.