m img 6153

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego (Międzynarodowy Dzień Dziedzictwa Językowego)
– coroczne święto obchodzone 21 lutego, które zostało ustanowione przez UNESCO.

  Jego data upamiętnia wydarzenia w Bangladeszu, gdzie w 1952 r. pięciu studentów Uniwersytetu w Dahace zginęło podczas demonstracji,
w której domagano się nadania językowi bengalskiemu statusu języka urzędowego.

Według ONZ co najmniej 40% spośród języków używanych na świecie w roku 2016 zagrożonych było wyginięciem.
Od 1950 r. zanikło 250 języków.
Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego ma w założeniu dopomóc
w ochronie różnorodności językowej jako dziedzictwa kulturowego.
https://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/ojczysty-dodaj-do-ulubionych/ciekawostki-jezykowe/miedzynarodowy-dzien-jezyka-ojczystego

 

Walentynki ( z ang. Valentine’s Day)
– coroczne święto zakochanych przypadające
14 lutego.
Nazwa pochodzi od  św. Walentego.

Życzymy samych miłych chwil w kontaktach z książką.

m 4Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika imienia świętego w Terni,
na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczono inskrypcję
„Święty Walenty patron miłości”.
Co roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają
do bazyliki pary narzeczonych z całych Włoch i świata,
w celu złożenia przyrzeczenia miłości.
Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa.