Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki)
– doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa,
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

 

Dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat" uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym życia książek i bibliotek.

m img 5247

Wiek przedszkolny jest doskonałym okresem,
do rozbudzania zainteresowań czytelniczych.
Dlatego w dniu 21 kwietnia dzieci zaprosiły do przedszkola
bibliotekarza, na zajęcia o książkach  i bibliotekach.

m img 20220421 100722

m 5