Początek wakacji dla wszystkich dzieci powinien być szczególnym momentem docenienia ich pracy. Przecież obowiązki są dużym wysiłkiem. Wczesne wstawanie, odrabianie lekcji, robienie czegoś, na co nie zawsze ma się ochotę, wymaga od dzieci dużego nakładu pracy. Rodzice powinni pamiętać o tym, że to, co jednym przychodzi z łatwością, inni muszą okupić dużym trudem.

…witajcie wakacje

Najstarsze grupy przedszkolne żegnając się z beztroskim dzieciństwem i z przedszkolem  zaprezentowały przepiękne programy artystyczne: pięknie recytowały wiersze, śpiewały piosenki i tańczyły. Włożyły wiele pracy w swój występ, co zaproszeni na uroczystość rodzice i goście docenili i wielokrotnie nagrodzili gromkimi brawami. To były cudowne programy, profesjonalnie przygotowane i oczywiście wykonane.

Czas do szkoły, pożegnanie przedszkolaków style=