s img 4427

s img 4509

 

BAJKI Z MORAŁEM czyli bajki z pouczającym wnioskiem końcowym

 s img 4359
Baśnie z morałem udowadniają, że cechy złe
takie jak: chciwość, pyszałkowatość, zarozumiałość, zazdrość, zachłanność,
 egoizm, lekceważenie innych osób, próżność, cwaniactwo, nieuczciwość, zawiść,
arogancja, chytrość, skąpstwo, kłamstwo nie popłacają.

s img 4372

Zabawy teatralne to ważny element w pracy z przedszkolakami. Wiedzą o tym nauczyciele przyprowadzając dzieci do biblioteki na zajęcia.
Kontakt dzieci z teatrem to nie tylko oglądanie spektakli
ale przede wszystkim poznanie tajników teatru oraz zabawa w teatr.s img 4259

W naszym działaniu udział wzięły grupy przedszkolne: „Kubusia Puchatka” i „Pszczółki Mai”,
wszystko po to by rozbudzić w nich  kreatywność, uzdolnienia, doskonalić pamięć, wzbogacać słownictwo.

s img 4303
Postanowiłyśmy zapoznawać dzieci z różnymi formami teatralnymi i pojęciami związanymi z teatrem,
umiejętnościami operowania gestami, mimiką twarzy i ruchem, nabywaniu odwagi i śmiałości

oraz znajomością  savoir vivre teatralnego.

 

s img 4340

s img 4224

s img 4116