Pieniądz jest powszechnym "środkiem wymiany" w transakcjach sprzedaży.

Pieniądz jest miernikiem wartości towarów i usług.

s img 2039

Grupa 6-latków dobrze przygotowała dyskutowała w bi9bliotece o pieniądzach,
skąd bierzemy, gdzie produkujemy, na co wydajemy...

s img 2047

Wynalazkiem jest nowy produkt lub sposób wykonywania czegoś.

Odkrycie to zdobywanie wiedzy o czymś do tej pory nieznanym,nieodkrytym.

Badaliśmy świat "cudów" z przedszkolakami z Przedszkola "Bajka", podziwialiśmy różne wynalazki oraz udoskonalenia ich.
Zastanawialiśmy się czy w grupie znajdzie się ktoś kto ułatwi nam w przyszłości życie

s img 1961

Wynalazki kojarzą się nam z czymś nowym, jednak odkryć dokonywano już w starożytnych czasach.

s img 1953

s img 1951

 

Za górami ..., za lasami...., za siedmioma rzekami... ;

Dawno, dawno temu..... ;

s img 1880

Tak zaczynają się bajki by prowadzić nas przez tajemnicze światy, w których króluje magia. Tam dobro walczy ze złem, by oczywiście zwyciężyć.
W bajkach zawsze dobro, uczciwość, pracowitość, piękno to cechy niosące mądrość, naukę i obdarowują nagrodą.

s img 1902

Turniej wiedzy dla uczniów kl. II  szkół  podstawowych

 

  „ Czy rozwiążesz tę zagadkę?

   Nieodłącznym elementem  funkcjonowania biblioteki w XXI w jest wizerunek kreowany przez czytelników. W epoce rozkwitu technologii,  szukamy nowoczesnych rozwiązań i kanałów do  
   zaprezentowania  się. W  epoce  „cywilizacji obrazkowej”, nadal  istnieje  zapotrzebowanie na  prostą zabawę, ciekawy turniej.  Dlatego ów  wyjątkowy typ komunikacji  międzyludzkiej,  który  rozbudza 
   zainteresowania dziecka, prostym  pytaniem :  „ Czy  rozwiążesz  tę  zagadkę?spotkacie w naszej Bibliotece. Do udziału w konkursie zapraszamy po 3 uczniów z każdej klasy  II,  naszej  gminy. Konkurs oparty  jest  na  programie  nauczania  kl.  I-II.

Turniej odbędzie  się  w czytelni  Biblioteki  Publicznej w  Witkowie,  dnia 2  kwietnia  2019 r.  o godz. 1000 .