Czym jest rodzina i jakie pełni funkcje
w naszym społeczeństwie? Na te i wiele innych pytań staraliśmy się
odpowiedzieć podczas zajęć z grupą przedszkolną z Przedszkola "Bajkowy Świat"
m img 6875Za rodzinę uważa się grupę społeczną składającą się z rodziców, ich dzieci,
dziadków i bliższych i dalszych krewnych.

Najważniejsi w naszej pracy są czytelnicy, zwłaszcza najmłodsi.
Jednak dzisiaj to Oni przygotowali dla bibliotekarza niespodziankę muzyczną, za którą dziękuję.
m 2

"Biblioteka dla wszystkich" to znaczy, że każdy czytelnik jest ważny
i dla każdego znajdzie się książka w bibliotece.
m img 6818
m img 6754O książkach rozmawialiśmy z dziećmi z Przedszkola Miejskiego "Bajka".
Biblioteki są potrzebne, odgrywają kluczowa rolę w kluczowa rolę w kulturze i życiu społecznym.
m img 6811