Biblioteka Narodowa zachęca do lektury i pobierania e-booków w formatach MOBI lub EPUB z POLONY.
Wszystkie tytuły są udostępniane bezpłatnie.

E-booki można pobrać z biblioteki cyfrowej POLONA bez konieczności logowania. Wyboru tytułów dokonali sami czytelnicy w głosowaniu w ubiegłym roku.  Żeby pobrać e-booka z POLONY,
wystarczy kliknąć w ikonę „Pobierz”, widoczną w prawym górnym rogu, i wybrać format (MOBI lub EPUB).

3 miliony obiektów cyfrowych – książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek, nut i druków ulotnych
– dostępnych jest w Internecie dzięki cyfrowej Bibliotece Narodowej POLONA. To obecnie jedna z największych bibliotek cyfrowych w Europie.

Poprzez bibliotekę cyfrową POLONA zapewniany jest nieodpłatny, szeroki dostęp do obiektów cyfrowych wysokiej jakości (książek, czasopism, rękopisów, starodruków, map, rysunków, grafik, fotografii, pocztówek,
nut i druków ulotnych) do nieograniczonego wykorzystania przez wszystkich w dowolnym celu, w tym komercyjnym.

Co znajduje się w POLONIE?...

"W POLONIE można znaleźć zdania „Dąbrówka przybyła do Mieszka” z 965 r. i rok późniejsze „Mieszko został ochrzczony”, od których rozpoczyna się historia Polski, a także inne zabytki piśmiennictwa i historii polskiej. Można także znaleźć wiele tekstów niedostępnych dziś na rynku księgarskim i antykwarycznym, okładki i ilustracje najlepszych polskich artystów, unikatowe ulotki i afisze, książki z kolekcji królewskich i arystokratycznych, rysunki i ryciny najlepszych polskich artystów. Obok poważnych publikacji naukowych i źródeł historycznych znajdują się publikacje popularne jak romanse i kryminały, książeczki dla dzieci, poradniki, książki kucharskie.
Mogą być znakomitym źródłem inspiracji i przyjemności. Wśród obiektów cyfrowych są również: autografy najważniejszych twórców polskiego piśmiennictwa, rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina, pierwsze wydanie
O krasnoludkach i o sierotce Marysi Marii Konopnickiej czy Nowy Testament z VIII w. – najstarszy rękopis pergaminowy w BN."

Zachęcamy do korzystania z zasobów dostępnych w bibliotece cyfrowej POLONA.

 • LITERATURA DLA DZIECI
 • LITERATURA PIĘKNA: PROZA
 • ROZMAITOŚCI
 • POEZJA
 • PRZEWODNIKI
 • RELACJE Z PODRÓŻY
 • SENSACJA.
 • FANTASTYKA.

  POLONA to także:

 • Panel Prasy – zdigitalizowana prasa prezentowana jest nie tylko jako osobne obiekty, może być przeglądana w wygodny sposób poprzez kalendarz, chronologicznie, numer po numerze.
 • Panel Instytucji – instytucje kultury w porozumieniu z BN publikują w POLONIE swoje zasoby, mogą tworzyć też własne kolekcje ze swoich i innych zasobów.
 • Tutaj zestaw ciekawych publikacji codziennie aktualizowany.
 • PRZYGODA

                                                          Źródło: bn.org.pl

BIBLIOTEKA CYFROWA to system informacyjno-wyszukiwawczy tworzony przez instytucję sprawczą lub podmioty współpracujące, w którym gromadzone są uporządkowane zbiory zasobów cyfrowych, tj. dokumenty w oryginalnej postaci cyfrowej (born digital) oraz dokumenty zdigitalizowane będące odwzorowaniem dokumentów w postaci tradycyjnej, udostępniane bezpłatnie w sieci za pomocą specjalistycznego oprogramowania do tworzenia biblioteki cyfrowej i zarządzania nią. Zbiory cyfrowe są wyszukiwalne w bibliotece cyfrowej za pomocą specjalistycznego mechanizmu wyszukiwawczego. Biblioteka cyfrowa tworzona jest na podstawie tradycyjnych procesów bibliotecznych, tj.: gromadzenia, opracowania, udostępniania, archiwizowania oraz dodatkowo na podstawie nowych procesów, jakimi są: digitalizacja, publikowanie, zarządzanie kolekcjami cyfrowymi oraz prawami autorskimi. Misją biblioteki cyfrowej jest zapewnienie użytkownikom dostępu do dziedzictwa kulturowego w postaci zbiorów cyfrowych oraz zachowanie ich (w odpowiednich formatach) dla potomnych dzięki procesowi długoterminowej archiwizacji. Struktura biblioteki cyfrowej składa się z następujących komponentów: obiekty cyfrowe, kolekcje cyfrowe, metadane, infrastruktura techniczna, interfejs, projekty, usługi, użytkownicy oraz wyspecjalizowany zespół architektów.

30 kwietnia ukazał się komunikat MKiDN w sprawie otworzenia bibliotek dla czytelników.
Biblioteka Narodowa w swych wytycznych zasugerowała telefoniczne lub mailowe, umawianie wizyt czytelników,

Książki odkładamy na co najmniej 3 dni w wyznaczone miejsce, w celu kwarantanny.
W korytarzu, w głównym wejściu zawieszona została przesłona.
Czytelnicy cierpliwie czkają na swoją kolej w przepisowej odległości przed przesłoną, by zminimalizować potencjalne zagrożenia. Przy wejściu dla użytkowników przygotowane są  płyny dezynfekujące.

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują strawy duchowej do biblioteki.

s img 4644

Dbamy o bezpieczeństwo w bibliotece
https://mbp-plonsk.pl/seminarium-szkoleniowe-i-wigilia-bibliotekarzy-powiatu-plonskiego-2-2-2-2-2-2-2-2-5/