Kochani Rodzice macie cudowne dzieci,
rozgadane, wesołe i skore do zabaw.

Razem było nam przyjemnie, rozmawialiśmy o zimie
i o wszystkim co jej towarzyszy.

s 1r

Dziękujemy Grupie "Kubusia Puchatka"

Rozmawialiśmy o życiu roślin i zwierząt, o śniegu i zabawach zimowych,
o tym wszystkim co związane jest z tą porą roku

s 19.01.2022

Liczymy na Was!
Wierzymy, że po raz kolejny
otworzycie Wasze serca,
pokażecie, że da się i warto pomagać!

Dobro wraca!

s orkiestra 7Czekamy na Was w niedzielę,
(30 stycznia 2022r.)!

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=EBD923AF85FCBCCAC12587B90041B827

s 1Maria Grzegorzewska,
Maria Konopnicka,
Ignacy Łukasiewicz,
Józef Mackiewicz,
Wanda Rutkiewicz,
Józef Wybicki

oraz Romantyzm Polski
będą patronować rokowi 2022.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował
o uhonorowaniu wybitnych postaci oraz epoki,
która określiła naszą narodową tożsamość, podejmując okolicznościowe uchwały.

s 2