s 15

Czy wiemy, czego pragną nasze dzieci?

Wspólne celebrowanie, uwaga, zabawa i prezenty to nieodłączne elementy Dnia Dziecka. Najważniejsze dla dzieci jest poczucie przynależności do rodziny,
bycie akceptowanym, oraz świadomość, że rodzic jest dorosłym,który akceptuje, daje wsparcie i odpowiada na potrzeby swojego dziecka. Sprawmy więc,
by w tym wyjątkowym dniu pojawiło się trochę magii – by potrzeby i marzenia naszych dzieci znalazły się na pierwszym miejscu. Świętujmy wspólnie, zaprośmy bliskich, dziadków, ciocie, jednym słowem  osoby, które dają dzieciom siłę swoją miłością. Celebrujmy wspólny czas! Niech mądre prezenty będą dowodem na to, że słuchamy naszych dzieci, że znamy ich marzenia, że je akceptujemy i rozumiemy

 

 

Katalogi to uporządkowany spis wszystkich dokumentów zgromadzonych w bibliotekach.

Cieszymy się z odwiedzin klasy 6 z Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa.

Uczniowie zostali zapoznani z katalogami a szczególnie z katalogiem online naszej biblioteki,
zasadami wyszukiwania i możliwościami jakie daje nam Internet.

https://www.witkowo-bpmig.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Ten sposób korzystania z bibliotecznych zasobów
jest prosty i szybszy,
szczególnie dla młodzieży.s 11

Przyszłość naszej Polski zależy od upowszechniania czytania.
Skala krzewienia czytelnictwa wpływa na  poziom edukacji
a za tym idzie świadomość zdrowotna, rozwój społecznej komunikacji
i rozwój wszystkich innych dziedzin życia.

s img 20210517 104619
Czytanie nie jest żadnym przywilejem
- jest warunkiem koniecznym wychowania mądrych,
odpowiedzialnych obywateli biorących udział w życiu demokracji.

s img 20210517 104419

Osobisty kontakt z przedszkolakami pokazuje, że  zależy nam na każdym dziecku.
Cieszymy się z każdego spotkania z najmłodszymi
i dziękujemy wychowawcom, że dbają o edukację czytelniczą dzieci.

Tym razem gościliśmy dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat" z Witkowa.

Staramy się, nie być biernymi wobec każdego czytelnika.
Chcemy zarazić Przedszkolaków miłością do książek, do bibliotek,
a te spotkania mają siłę i mogę wpłynąć na zmianę przyzwyczajeń.

 

W dniach 6-12 maja 2021r.
odbędzie się wielkie święto książki online - BookTarg,
czyli trzecia edycja Wirtualnych Targów Książki.

Pełen harmonogram wydarzeń na jest dostępny na stronach:
https://www.booktarg.pl
oraz https://www.facebook.com/BookTarg/.

s 21