s img 1609

s img 1598

 

W niedzielę, 13 stycznia 2019r. w całej Polsce po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem: „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE”,

akcja na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

s img 1658

s img 1669

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób

do ofiarowania, przygotowania i oczywiście zakupienia losów w loterii Wielkoorkiestrowej.

s img 1689

Dzięki Wam zebrałyśmy  za loterię  4800 zł.

oraz dodatkowo z datków  110 zł.

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,
przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać.
Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw,
dlatego rodzice przygotowali pouczające scenki dramowe dla przedszkolaków.

s img 1540

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka
uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

s img 1524

 

Uroczyste pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka w Przedszkolu "Bajka", w grupie "Przyjaciół Smoka Wawelskiego"

s img 1433

"Rzecz to wielka niesłychanie

gdy starszakiem się zostanie.

Wtedy wszystko trzeba wiedzieć,

pięknie bajkę opowiedzieć,

narysować, tańczyć, śpiewać,

na nikogo się nie gniewać.

Znać zasady wychowania,

pięknie uczyć się czytania.

W głowach wiedza zostać musi,

choć lenistwo człeka kusi".

s img 1447