Regulamin

1.Cele konkursu:

 • Promowanie czytelnictwa
 • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych
 • Kreowanie wzorców artystycznych
 • Edukacja plastyczna dzieci

2.Uczestnicy konkursu:

         Dzieci z przedszkoli i szkół w wieku pięciu lat z terenu Gminy Witkowo

3.Technika i forma pracy:

 • Prace wykonane technikami tradycyjnymi: farby ,kredki (poza formami przestrzennymi)
 • Na odwrocie pracy  należy umieścić imię i nazwisko autora pracy oraz  jednostkę  zgłaszającą
 • Prace należy przekazać do 6 maja 2019 r. do Biblioteki Publicznej w Witkowie
  ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a
 1. Rozstrzygnięcie konkursu
 • Prace oceniane będą przez nauczycieli i bibliotekarzy.

Nagrody zostaną wręczone w dniu zakończenia roku szkolnego.