Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

Zapraszamy do lektury świątecznego wydania "Świerszczyka".

Dla zachęcenia Was,  prezentujemy małe fragmenty.

s 1

s 2s 4s 3Do zobaczenia w bibliotece

s dzieci i swietaAkcja  „Moja ulubiona książka na świąteczny czas”

ma na celu popularyzację książek wśród najmłodszych czytelników.


 • Czytanie uczy myślenia, cierpliwości i skupienia, pobudza wyobraźnię, rozwija język, wzbogaca słownictwo. Są to cechy niezbędne ale i praktyczne w naszym życiu.
 • Biblioteka jest tym miejscem, które umożliwia dostęp do wszelkich dóbr kultury za pomocą  słowa drukowanego, ilustracji  i nowoczesnych przekaźników informacji.
 • Rozbudzając ciekawość swoją, możemy pobudzić ciekawość koleżanek i kolegów, a co za tym idzie potrzebę czytania.


1.Cele akcji:

 •   Promowanie czytelnictwa
  • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych
  • Kreowanie wzorców artystycznych
 •   Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
 •   Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 •   Rozwijanie wrażliwości na sztukę

2 Regulamin:

2.1  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 3-6 lat, z naszej gminy (w wieku przedszkolnym).
Tematem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej obrazującej „ulubioną książeczkę”.

2.2 Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (oprócz materiałów sypkich) preferowane techniki mieszane (użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, patyczki, sznurek, suszone owoce, listki, igiełki, różne rodzaje papieru).

2.3 Praca może przybrać dowolny kształt, jednak format nie może przekroczyć A4 (kartka z małego bloku rysunkowego)

2.4   Forma – płaska, lub lekko wypukła.

2.5   Prace należy wykonać samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela bądź rodzica.

2.6    Jury dokona oceny prac według podanych kryteriów:

- walory estetyczne pracy,

- dobór techniki i zastosowanych środków plastycznych,

- oryginalność, pomysłowość,

- jasny przekaz.

2.7   Do zgłaszanych prac należy dołączyć załączniki nr 1 i  2  oraz  metryczkę, zawierającą informacje:

- imię i nazwisko dziecka,

- wiek dziecka,

- nazwa grupy i adres placówki,

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

2.8   Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury.

2.9   Akcja trwa od 7 grudnia do 23 grudnia 2020 roku. Prace należy składać u wychowawców lub osobiście w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY, ul. Powstańców Wielkopolskich 17a.

2.10    Planowane rozstrzygnięcie akcji : 28-30 grudnia 2020 roku.

Nagrodzone zostaną, pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Przewidziane zostały wyróżnienia.

2.11    Nagrody przekazane zostaną do placówek przedszkolnych.

2.12  Prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania  w celu promocji: KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI

 

Szanowni Państwo, Szanowni Czytelnicy

zwracamy się do Was, po raz kolejny z prośbą:

zbieramy książki, maskotki, gry, puzzle

na LOTERIĘ  Wielkiej Orkiestry.
Nigdy nas nie zawiedliście,
 dlatego liczymy na Wasze wsparcie.

Zasady panujące w wypożyczalni i czytelni podczas trudnego czasu pandemii dzieci znały, zanim przestąpiły nasze progi. Choć czas panowania wirusa utrudnia nam życie, wszyscy staramy się zachowywać prawie normalnie choć bardziej rozważnie i ostrożnie.

Słowo pisane niezmiennie króluje w naszym życiu, dlatego ważny jest kontakt z instytucją, która książki gromadzi i udostępnia wszystkim chętnym czytelnikom.

Pierwszacy to znakomity materiał na wytrawnych czytelników w przyszłości. Dziękujemy Pani za przyprowadzenie dzieci do naszej książnicy i obiecujemy, że z przyjemnością będziemy współpracować z bibliotekami szkolnymi. Wszyscy wiemy jak ważny jest kontakt z książką dla każdego człowieka.

s img 4654

s img 4663