Kto z nas nie zna tego uczucia, kiedy nie wiemy co z sobą począć
i czujemy się znudzeni dosłownie wszystkim?

Zawsze można przyjść do BIBLIOTEKI,
tam w każdą sobotę można "COŚ" porobić...

m img 5309

m img 5297

Najmłodsi Patrioci uczestniczyli w spotkaniu bibliotecznym.
Rozmawialiśmy o postawie szacunku, umiłowania i oddania własnej ojczyźnie oraz o gotowości jej obrony.
 Patriotyzm to również kultywowanie i pielęgnowanie narodowej kultury, tradycji i oczywiście narodowego języka.
Wszystko oparte jest na więziach społecznych, kulturowych i na solidarności  wszystkich obywateli.

Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich
(Międzynarodowy Dzień Książki, Światowy Dzień Książki)
– doroczne święto organizowane przez UNESCO w celu promocji czytelnictwa,
edytorstwa i ochrony własności intelektualnej za pomocą praw autorskich.
Dzień ten po raz pierwszy obchodzono w 1995 roku.

 

Dzieci z Przedszkola "Bajkowy Świat" uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym życia książek i bibliotek.

m img 5247