Osoby, które jeszcze nie odebrały fantów
z loterii wielkoorkiestrowej

zapraszamy do zrealizowania losów
w siedzibie biblioteki.

s img 1609

s img 1598

 

W niedzielę, 13 stycznia 2019r. w całej Polsce po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem: „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE”,

akcja na zakup sprzętu dla specjalistycznych szpitali dziecięcych.

s img 1658

s img 1669

Dziękujemy WSZYSTKIM, którzy przyczynili się w jakikolwiek sposób

do ofiarowania, przygotowania i oczywiście zakupienia losów w loterii Wielkoorkiestrowej.

s img 1689

Dzięki Wam zebrałyśmy  za loterię  4800 zł.

oraz dodatkowo z datków  110 zł.

 

Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia,
przysługują takie same prawa - prawa dziecka.

Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich korzystać.
Państwo powinno traktować dziecko podmiotowo i bezwzględnie przestrzegać przysługujących mu praw,
dlatego rodzice przygotowali pouczające scenki dramowe dla przedszkolaków.

s img 1540

Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka
uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Ratyfikowana przez Polskę w 1991 roku.

s img 1524