Najlepszym sposobem uczenia dzieci pożądanych zachowań
jest modelowanie ich na własnym przykładzie.
Opowiedz dziecku o swoich doświadczeniach z czymś trudnym i o tym,
czego się nauczyłaś na własnych błędach, jak udało ci się wytrwać i osiągnąć zamierzony cel.
Nie chodzi o to, by być doskonałym albo mieć życie pozbawione problemów.
Chodzi o to, by z uważnością patrzeć na to, jak reagujemy na życie
i wybierać pozytywne, produktywne drogi oraz iść naprzód.

m img 6967

 

m img 6961
m img 6950
m img 6953

m img 6951
m img 6952
m img 6955
m img 6956
m img 6965
m img 6962
m img 6954
m img 6957
m img 6959
m img 6968