Deklaracja dostępności

Wstęp

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo zobowiązuje się zapewnić dostępność swoich stron internetowych zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Portalu www.biblioteka.witkowo.pl/

Data publikacji strony internetowej:                .
Data ostatniej istotnej aktualizacji:  31.12.2018 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 • pomimo starań redaktorów Witryny, pewne opublikowane dokumenty mogą być niedostępne z uwagi na fakt, że umieszczone zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • dokumenty tekstowe mogą nie zawierać tagów.

Oświadczenie sporządzono dnia: 12.03.2021.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Witkowo.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością Portalu prosimy o kontakt z pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Tel. (61) 47 78 162

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu

Żądanie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony internetowej lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
 • Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
 • Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępna strona

Witryna oparta jest o strukturę nagłówków, które umożliwiają szybkie poruszanie się po stronie.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na Stronie, do grafik i zdjęć prezentujących istotne informacje, dodane są opisy alternatywne.

Powiększanie strony

Powiększanie Portalu umożliwiają przyciski przygotowane w nagłówku strony.

Kontrast

W celu poprawy kontrastu kolorystycznego elementów przekazujących treści można skorzystać z przycisku przygotowanych w nagłówku strony.

Zrozumiałość i czytelność treści

Redaktorzy portalu starają się, aby treści były zrozumiałe, a sposób ich prezentowania wpływał na dobrą czytelność materiałów i pomagał w odbiorze informacji. Dłuższe teksty dzielone są na akapity.

Dostępność architektoniczna budynków Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo

Budynek główny – Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 A 

Cała Instytucja mieści się na parterze.

Wejście do budynku:

 • wejście główne bez barier architektonicznych,
 • wejście boczne jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnościami z podjazdem dla wózków, 
 • możliwy wstęp z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 

Parking:

 • ogólnodostępne miejsca parkingowe przy ul. Powstańców Wielkopolskich.

Toalety:

 • toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami.

Utrudnienia:

 • brak informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Filia Kołaczkowo 15

Biblioteka mieści się na I piętrze budynku

Parking:

 • ogólnodostępne miejsca parkingowe przed budynkiem.

Utrudnienia:

 • wejście do biblioteki uniemożliwia poruszanie się osób z niepełnosprawnościami ruchowymi,
 • brak informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących i niewidomych,
 • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.