W świecie zwierząt jesień jest okresem przygotowania do przetrwania trudnych warunków zimowych.

s img 1171

s img 1178

 

 

Jednym ze sposobów przetrwania tego czasu jest zapadanie w sen zimowy, w który zapadają niedźwiedzie, jeże, borsuki. Jesienią spożywają duże ilości pożywienia, dzięki temu gromadzą zapasy tłuszczu, który ma wystarczyć na zimowe czasy. Wiewiórki na zimowe czasy gromadzą zapasy w swoich dziuplach i kryjówkach w ziemi. Składają: orzechy, żołędzie i inne nasiona, z których korzystać będą podczas zimowych przerw w spaniu.Kolejnym sposobem umożliwiającym przetrwanie zimy przez zwierzęta jest zmiana sierści z letniej na zimową. Zmiana ta jest zasadna i wręcz potrzebna dla  bezpieczeństwa, jak  i  dla polepszenia termiki zwierząt . Ubarwienie zimowe , jaśniejsze pozwala zwierzęciu na lepsze ukrycie się oraz lepiej izoluje jego ciało, nie pozwalając na niebezpieczne wychłodzenie.

Dzieci z zaciekawieniem słuchały opowieści o życiu i zwyczajach zwierząt leśnych.
 Z zainteresowaniem oglądały prezentację  i książki tematyczne dyskutując wspólnie z bibliotekarzem.

s img 1170

s img 1175

s img 1174

s img 1177

s img 1176