Osoby, które jeszcze nie odebrały fantów
z loterii wielkoorkiestrowej

zapraszamy do zrealizowania losów
w siedzibie biblioteki.