Tolerancja - oznacza cierpliwość  i wyrozumiałość dla odmienności.

O "innościach" rozmawialiśmy na spotkaniu przy książce z grupą przedszkolną "Przyjaciół Smoka Wawelskiego" z Przedszkola "Bajka".

s img 2962

s img 2963

s img 2823

s img 2824
Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów
i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych,
albo zupełnie
z nimi sprzeczne.

s img 2825

s img 2826

Szacunek oznacza, że chcemy żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej odmienność, broniącej godności  każdego człowieka.

s img 2827

s img 2828
Godność człowieka – poczucie własnej wartości i szacunek dla samego siebie,
 co wyraża się w pragnieniu posiadania także szacunku ze strony innych z uwagi
na swoje walory duchowe, moralne czy też zasługi społeczne

s img 2966

s img 2829