30 kwietnia ukazał się komunikat MKiDN w sprawie otworzenia bibliotek dla czytelników.
Biblioteka Narodowa w swych wytycznych zasugerowała telefoniczne lub mailowe, umawianie wizyt czytelników,

Książki odkładamy na co najmniej 3 dni w wyznaczone miejsce, w celu kwarantanny.
W korytarzu, w głównym wejściu zawieszona została przesłona.
Czytelnicy cierpliwie czkają na swoją kolej w przepisowej odległości przed przesłoną, by zminimalizować potencjalne zagrożenia. Przy wejściu dla użytkowników przygotowane są  płyny dezynfekujące.

Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują strawy duchowej do biblioteki.

s img 4644

Dbamy o bezpieczeństwo w bibliotece
https://mbp-plonsk.pl/seminarium-szkoleniowe-i-wigilia-bibliotekarzy-powiatu-plonskiego-2-2-2-2-2-2-2-2-5/