s dzieci i swietaAkcja  „Moja ulubiona książka na świąteczny czas”

ma na celu popularyzację książek wśród najmłodszych czytelników.


 • Czytanie uczy myślenia, cierpliwości i skupienia, pobudza wyobraźnię, rozwija język, wzbogaca słownictwo. Są to cechy niezbędne ale i praktyczne w naszym życiu.
 • Biblioteka jest tym miejscem, które umożliwia dostęp do wszelkich dóbr kultury za pomocą  słowa drukowanego, ilustracji  i nowoczesnych przekaźników informacji.
 • Rozbudzając ciekawość swoją, możemy pobudzić ciekawość koleżanek i kolegów, a co za tym idzie potrzebę czytania.


1.Cele akcji:

 •   Promowanie czytelnictwa
  • Rozbudzanie zainteresowań plastycznych
  • Kreowanie wzorców artystycznych
 •   Prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dziecięcej
 •   Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych
 •   Rozwijanie wrażliwości na sztukę

2 Regulamin:

2.1  Akcja skierowana jest do dzieci w wieku 3-6 lat, z naszej gminy (w wieku przedszkolnym).
Tematem konkursu jest wykonanie przez dziecko pracy plastycznej obrazującej „ulubioną książeczkę”.

2.2 Prace konkursowe mogą być wykonane dowolną techniką (oprócz materiałów sypkich) preferowane techniki mieszane (użycie materiałów naturalnych, tj.: drewno, patyczki, sznurek, suszone owoce, listki, igiełki, różne rodzaje papieru).

2.3 Praca może przybrać dowolny kształt, jednak format nie może przekroczyć A4 (kartka z małego bloku rysunkowego)

2.4   Forma – płaska, lub lekko wypukła.

2.5   Prace należy wykonać samodzielnie pod kierunkiem nauczyciela bądź rodzica.

2.6    Jury dokona oceny prac według podanych kryteriów:

- walory estetyczne pracy,

- dobór techniki i zastosowanych środków plastycznych,

- oryginalność, pomysłowość,

- jasny przekaz.

2.7   Do zgłaszanych prac należy dołączyć załączniki nr 1 i  2  oraz  metryczkę, zawierającą informacje:

- imię i nazwisko dziecka,

- wiek dziecka,

- nazwa grupy i adres placówki,

- imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego praca została wykonana.

2.8   Prace nieopisane nie zostaną dopuszczone do oceny Jury.

2.9   Akcja trwa od 7 grudnia do 23 grudnia 2020 roku. Prace należy składać u wychowawców lub osobiście w BIBLIOTECE PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY, ul. Powstańców Wielkopolskich 17a.

2.10    Planowane rozstrzygnięcie akcji : 28-30 grudnia 2020 roku.

Nagrodzone zostaną, pierwsze trzy miejsca w każdej grupie wiekowej. Przewidziane zostały wyróżnienia.

2.11    Nagrody przekazane zostaną do placówek przedszkolnych.

2.12  Prace nie będą zwracane, zastrzegamy sobie prawo do ich wykorzystania  w celu promocji: KSIĄŻKI I BIBLIOTEKI

 

 Załączniki do konkursu

Informacje dodatkowe

Termin: 04-24 grudnia 2020 roku

Zasięg akcji: Akcja na terenie Gminy Witkowo

Uczestnicy: Dzieci (3 – 6 lat)

Organizator:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Witkowie

Ul. Powstańców Wielkopolskich  17 a

62-230 Witkowo

Tel. 61 4778 162