Katalogi to uporządkowany spis wszystkich dokumentów zgromadzonych w bibliotekach.

Cieszymy się z odwiedzin klasy 6 z Szkoły Podstawowej im. Adama Borysa.

Uczniowie zostali zapoznani z katalogami a szczególnie z katalogiem online naszej biblioteki,
zasadami wyszukiwania i możliwościami jakie daje nam Internet.

https://www.witkowo-bpmig.sowwwa.pl/sowacgi.php?KatID=0

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Witkowo

Ten sposób korzystania z bibliotecznych zasobów
jest prosty i szybszy,
szczególnie dla młodzieży.s 11