https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=EBD923AF85FCBCCAC12587B90041B827

s 1Maria Grzegorzewska,
Maria Konopnicka,
Ignacy Łukasiewicz,
Józef Mackiewicz,
Wanda Rutkiewicz,
Józef Wybicki

oraz Romantyzm Polski
będą patronować rokowi 2022.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zdecydował
o uhonorowaniu wybitnych postaci oraz epoki,
która określiła naszą narodową tożsamość, podejmując okolicznościowe uchwały.