s 1styczeń

Zapraszamy do czytelni,
tu możesz poczytać
i wypożyczyć do domu czasopisma.

s img 3961

prowadzone w Czytelni w każdą sobotę od godz. 1100 – 1300 (czytanie, biblioterapia, oglądanie bajek, dyskusje, warsztaty, quizy, gry planszowe, zabawy i zajęcia plastyczne)
- Dobra zabawa

books3Po raz kolejny zapraszamy wszystkich sympatyków książek, do czynnego włączenia się w akcję.

Zapraszamy wszystkich do korzystania z bezpłatnej czytelni internetowej, czytelni czasopism
- prasy codziennej, regionalnej, tygodników, dwutygodników, miesięczników.
Tu możesz poczytać i wypożyczyć: poradniki, czasopisma techniczne, naukowe, budowlane,
przyrodnicze, komputerowe, psychologiczne, zdrowotne, rozrywkowe, kulturalne, polityczne.
ZAPRASZAMY