m flowerTo, co piękne, jest dobre,
a co jest dobre,
z pewnością będzie piękne.

                                                    - Safona-

m 2

m 1

d cytat luty

s 16

s 11a

niestandardowy niestandardowy 1c.jpeg

s 2a