Urząd Gminy i Miasta w Witkowie wydał książkę pt. „Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919” (wydanie zostało sfinansowane przez gminę), która  wydana została dla uczczenia 90. rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego na Ziemi Witkowskiej. Wydawcy i autorom książki zależy, aby książka trafiła do szerszego grona czytelników. Publikacja zawiera blok unikalnych 100 fotografii ilustrujących działania i osoby Powstańców oraz skorowidz nazw miejscowości i osobowe Noty biograficzne Powstańców. Książka liczy 240 stron formatu B5 w twardej okładce.

 - Powstanie Wielkopolskie często określane jest mianem jednej z najbardziej chlubnych kart historii Polski. I choć zaczęło się w Poznaniu, samym sercu regionu, także mieszkańcy Witkowa i okolic mogą być dumni ze swojego udziału w tym przedsięwzięciu. Z tej dumy, pasji historycznej i zaangażowania miłośników Witkowa zrodziła się idea poszerzonego wydania książki Zygmunta Wieliczki pt. „Powiat witkowski w okresie rewolucji niemieckiej 1918/1919”. Wydając tę szczególną i jakże ważną pozycję pragnęliśmy uczcić 90 rocznicę zrywu Wielkopolan na Ziemi Witkowskiej. Książka opisuje karty z dziejów Witkowa, dorobek poprzednich pokoleń. Wierzymy, że pozwoli ona wszystkim czytelnikom na głębsze poznanie specyfiki tamtych dni tak ważnych dla naszego narodu, dla witkowian. Mamy nadzieje, że przyczyni się do wiekszego zainteresowania tym ważnym wydarzeniem historycznym, nie tylko dla wielkopolan - powiedział Krzysztof Szkudlarek, burmistrz gminy i miasta Witkowo.  

Image 


Monografia Zygmunta Wieliczki powstała w 1933 roku w ramach prac dokumentacyjnych i badawczych działającego w latach 20. i 30. ub. wieku w Poznaniu Towarzystwa Dla Badań Nad Historią Powstania Wielkopolskiego. Spośród trzech egz. maszynopisów pracy o Witkowie, pożogę II wojny światowej przetrwał tylko jeden egz. z Biblioteki Raczyńskich w Poznaniu i on stał się dla Autora podstawą do ogłoszenia jej drukiem w 1964 roku na emigracji w Brazylii. Studium Z. Wieliczki o „Powiecie witkowskim w okresie Rewolucji Niemieckiej 1918/1919” jest monografią źródłową, zawierającą szczegółowe przypisy i źródła w językach: niemieckim i polskim. Wśród prac naukowych o dziejach Powstania Wielkopolskiego jest bardzo ważnym i jednym z najczęściej cytowanych źródeł przez ówczesnych i dzisiejszych badaczy. Żadne inne miasto nie posiada tak szczegółowej i wczesnej monografii swego udziału w zrywie powstańczym 1918/1919 r.

Za Słownikiem Biograficznym Powstańców Wielkopolskich możemy powtórzyć, że Zygmunt Wieliczka bardzo dobrze przedstawił nastroje i patriotyczną działalność wielkopolskiego miasteczka w przełomowym czasie. Sam Autor zaliczany jest do pierwszych, i w dobie międzywojennej, czołowych badaczy dziejów Powstania Wlkp. (Z. Grot); uznawany jest za doskonałego znawcę dziejów Powstania i jego historiografii, u którego należy cenić pasję badawczą (prof. A. Czubiński), a jego prace pozostają czołowym osiągnięciem naukowym tego okresu. Zmarł w 1975 r. w Brazylii.

Kupić ją można w Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Witkowo, ul. Powstańców Wielkopolskich 17 a. Godziny otwarcia to: poniedziałek, środa, piątek, w godzinach 11 - 18, natomiast wtorek, czwartek i sobotę w godzinach 8 - 14. Ponadto można ją nabyć w Sali Historii Miasta i Gminy Witkowo, która jest czynna w poniedziałki od godz. 9 - 11 i  niedzielę od godz. 11 - 13. Istnieje także możliwość sprzedaży książki w bibliotekach. Informacje na temat możliwości umieszczenia w ofercie książki wydanej przez Urząd Gminy i Miasta w Witkowie pt. „Powiat witkowski w okresie Rewolucji Niemieckiej 19181919” w bibliotece lub pod numerem tel. 061-4778 162.