dzieje witkowa s

„Dzieje Witkowa” to monografia z serii: „Dzieje miast Wielkopolski”, Publikacja ta jest udokumentowaniem i utrwaleniem losów Witkowa poczynając od czasów najdawniejszych a kończąc na współczesności. Książka jest pracą zbiorową pod redakcją prof. dr hab. Przemysława Hausera z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.