s 7Zapraszamy do wypożyczania czasopism z biblioteki. Tym razem prezentujemy kilka fragmentów artykułówz "Świata Nauki" i "Wiedzy i Życia" Zapraszamy do lektury    

s pucha2021Sytuacja tegorocznej Akcji jest dość trudna, dlatego zbieraliśmy pieniądze w innej formie, były to puszki stacjonarne. Dziękujemy wszystkim,  którzy nie przeszli obojętnie obok...

s img 4696Dziękujemy grupie dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 1 za ofiarność  

s 11 Puszka na datki i serduszka w bibliotece. Zapraszamy do ofiarności.

s img 20210108 104821 Na nudę w ferie najlepsza jest książka i gra. Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektoratem Sanitarnym...