s img 1874       

Osoby, które jeszcze nie odebrały fantów z loterii wielkoorkiestrowej zapraszamy do zrealizowania losów w siedzibie biblioteki.

s img 1609        

s img 1658W niedzielę, 13 stycznia 2019r. w całej Polsce po raz 27 zagrała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tegoroczny Finał odbył się pod hasłem: „POMAGANIE JEST DZIECINNIE PROSTE”,akcja na...

s img 1540Każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa - prawa dziecka.Dziecko powinno znać swoje prawa, rozumieć je i świadomie z nich...

Uroczyste pasowanie na Przedszkolaka i Starszaka w Przedszkolu "Bajka", w grupie "Przyjaciół Smoka Wawelskiego""Rzecz to wielka niesłychaniegdy starszakiem się zostanie.Wtedy...