Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa, wspomaganie systemu edukacji i wychowania oraz upowszechnianie wiedzy i informacji to główny cel funkcjonowania naszej biblioteki. Obecnie stanowimy lokalne centrum kultury przy współdziałaniu z Gminnym Centrum Kultury. Razem wpływamy na rozwój życia kulturalnego społeczności lokalnej pod czujnym okiem mecenatu  sprawowanego przez państwo oraz jednostki samorządu terytorialnego.

Działalność

„Tu się czyta” - Czytanie dzieciom to skuteczny sposób na wychowanie przyszłego czytelnika. Człowieka, który poszerza swą wiedzę i buduje mądrość korzystając z dorobku największych umysłów z różnych dziedzin i epok. Ludzie, którzy czytają, podejmują mądrzejsze decyzje, mają szansę na lepszą pracę, skuteczniej budują relacje z innymi  ludźmi. Jeśli chcemy, by nasze dzieci wyrosły na mądrych, kulturalnych i samodzielnych ludzi – czytajmy im. Warto!

Działalność

Dzieci, którym nikt nie czyta i z nimi nie rozmawia, rozpoczynają edukację bez podstawowej bazy, jaką jest bogate słownictwo i umiejętność myślenia. Już na początku szkoły ich szanse na sukces są ograniczone i z czasem maleją, nie mają motywacji do nauki, ich deficyty językowe przekładają się też na brak umiejętności społecznych i frustrację, to sprawia, że wszelkie  konflikty rozwiązują nie za pomocą słów, lecz przemocy.

Działalność