Historia Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo sięga okresu zaborów. Źródła donoszą, iż swoją działalność antygermanizacyjną prowadziła już w 1909 roku a jej zbiory liczyły wówczas 244 tomy. Towarzystwo Czytelni Ludowych, bo taką nazwę wówczas nosiła Biblioteka, w latach międzywojennych mieściło się w Domu Katolickim - obecnie Sala św. Wojciecha przy ul. Stary Rynek 15. Czytelnikom swoją radą służyła pani Halina Desowska. Po wybuchu II wojny światowej hitlerowcy spalili Witkowskie zbiory. Działalność czytelni jednak nie upadła. Pani Deskowska, działając w „Katolickim Stowarzyszeniu Młodych Polek”, przywoziła książki z Towarzystwa Czytelni Ludowych mającego swoją siedzibę na Dalkach w Gnieźnie.

Po drugiej wojnie światowej Biblioteka wznowiła swoją działalność już od początku 1946 roku. Do swojej dyspozycji otrzymała lokal w siedzibie samorządu terytorialnego. Od powstania aż do końca roku 1949 szerzeniem czytelnictwa zajmowała się pani Mieczysława Szcześniak. Przez kolejne trzy i pół roku funkcję kierowniczą pełniła pani Teresa Frydrychowicz a od 1 września 1953 roku pani Barbara Ciesielczyk. Władze miasta, dostrzegając problem lokalowy, wynajęły pomieszczenia mieszczące się w prywatnej kamienicy pana Deskowskiego przy ul. Poznańskiej 40. Latem 1955 roku księgozbiór został przeniesiony. Kolejną ważną datą był 1 październik 1957 roku, kiedy to stanowisko kierownicze objęła pani Mieczysława Bytner. Jak się potem okazało funkcję tę pełniła ponad czterdzieści lat. Już wówczas organizowano konkursy czytelnicze i recytatorskie, spotkania autorskie, (m.in. z panem Januszem Meissnerem i Marianem Orłoniem) powstało też kółko dziecięce.

Trud i ofiarność pracowników Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Witkowo dostrzeżono. Wymową tego było odznaczenie w 1983 roku Złotym Krzyżem Zasługi pani Mieczysławy Bytner – wówczas już dyrektora. Kolejne zmiany uwarunkowane sytuacją wewnętrzną nastąpiły z dniem 29 grudnia 1997 roku, kiedy to po przepracowaniu czterdziestu lat, na zasłużoną emeryturę odeszła dotychczasowa dyrektor Biblioteki Publicznej. Kolejną osobę na to stanowisko powołano Uchwałą Zarządu Gminy i Miasta w Witkowie z dnia 7 stycznia 1998 roku była to Wiesława Gąsiorowska. Pracownica tej placówki z trzynastoletnim stażem, pełni tę funkcję do dziś.

Na pierwszym planie znajduje się budynek, do którego latem 1955 roku przeniesiono zbiory biblioteki

Wejście do biblioteki w latach sześćdziesiątych.

Kółko dziecięce działające przy bibliotece w latach 1960-1984 gromadziło liczne grono

Na pamiątkę spotkania Marian Orłoś dedykuje książkę czytelnikom.

W tym budynku BPMiG Witkowo funkcjonowała od lata 1955 do czerwca 2001roku.

Prace budowlane dobiegają końca.

Nowy Budynek Oświatowy, w którym cały parter oddano na użytek biblioteki od 2001 roku.

W uroczystym otwarciu uczestniczyła pani Bożena Król - instruktor z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej.

Wstęgę przecinał burmistrz Miasta i Gminy Witkowo p. Krzysztof Szkudlarek

20 września 2001 r. - historyczne wpisy do księgi pamiątkowej naszej nowej biblioteki.

Ze zmianą warunków lokalowych pojawiła się możliwość rozszerzenia działalności biblioteki. Corocznie organizowane są konkursy „ZOSTAŃ MISTRZEM ORTOGRAFII” i „WITKOWO – MOJE MIASTO” w których chętnie uczestniczą dzieci i młodzież z całej gminy.

Przez kolejne lata biblioteka rozwijała się, przybywało zbiorów, spotkań, konkursów i czytelników.

 Ważnym wyróżnieniem dla społeczności witkowskiej w roku 2015 był nadany tytuł
  "
Wielkopolska Biblioteka Roku 2015"
 i uhonorowana  została zaszczytnym
 
mianem Templum Libri

za zajęcia literacko-edukacyjnme dla młodych użytkowników biblioteki

13
Rok 2016 był rokiem wyjątkowym dla Biblioteki i jej pracowników, gdyż minęło dokładnie 70  lat od momentu, kiedy po długich, bolesnych latach II wojny światowej, Biblioteka Publiczna w Witkowie reaktywowała swoją działalność. Warto wspomnieć, że w drugiej połowie tego roku minęło 15 lat od chwili, kiedy zbiory biblioteki otrzymały nowoczesny, przestronny lokal w Budynku Oświatowym przy ul. Powstańców 17 a.

Ten podwójny Jubileusz stał się okazją do świętowania, a było to święto dla całej społeczności naszej gminy.

Obchody Jubileuszu świętowano w gronie zaproszonych gości, przyjaciół i czytelników.

Obchody Jubileuszu świętowano w gronie zaproszonych gości, przyjaciół i czytelników.

Szczególne wyróżnienie „Wyróżniony Statuetką Rycerza Wita” z rąk Burmistrza otrzymała wieloletnia bibliotekarka i dyrektor-emeryt Pani Mieczysława Bytner. Jest to wyróżnienie nadawane za wybitne osiągnięcia ? w tym przypadku za osiągnięcia w dziedzinie kultury.

Historia

16

Na koniec uroczystości był występ gimnazjalistów pt. „U nas w Bibliotece” kierowany do wszystkich bibliotekarzy i wszystkich gości.  

17

Ukoronowaniem i nagrodą dla wszystkich wyróżnionych był koncert Katarzyny Wieczorek z zespołem Al Fine.

18

19

Cytując Marię Dąbrowską: „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów ludzkiej cywilizacji. Korzystajmy zatem z tego cudu  obficie.
Wiemy, że każdy lubi czytać, tylko niektórzy jeszcze o tym nie wiedzą.
 Po prostu nie trafili na książki, które by ich zainteresowały
”.